bgarzh-TWhrcsdanlenetfrdeelhuitjaplptrorusressvthtruk
best very cheap hosting

ПСИХОЛОГИЯ И БИОФИЙДБЕК

Биофийдбек ще ви помогне да:
- намалите нивото на стреса/ фобии/ панически атаки;
- подобрите паметта, съня, концентрация, мотивация си;
- повишите самочувствието си, самооценката, позитивизма;
- подобрите хранителните си навици, болките в гърба;
- постигнете по-добри резултати на работа и в училище;
- подобрите комуникацията си, личната си ефективност.

 

Прочетете още

Кариерно ориентиране

Езиков център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти
- Кандидат-студенти
- Възрастни

Прочетете още

Езиково обучение

bulet-peperuda индивидуални и групови занимания 
bulet-peperuda за деца и възрастни
bulet-peperuda за начинаещи и напреднали
bulet-peperuda фирмено обучение
bulet-peperuda онлайн обучение
bulet-peperuda аудио и видео материали

Прочетете още

Преводи и легализация

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ТЕРА 

Извършва преводи и легализация на над 20 езика.

Писмени преводи (на различна тематиката – обща, техническа, юридическа, икономическа, медицинска, художествена).

Устни преводи (за бизнес срещи, семинари, конференции, фирмени презентации, разговори и други).

Прочетете още
Езиково обучение
Преводи и легализация
Кариерно ориентиране
Рисуване и музика
Биофийдбек
Спорт за всички

Кариерно ориентиране

Езиков център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти
- Кандидат-студенти
- Възрастни

 

Тестовете могат да бъдат попълнени както в офиса на центъра, така и в къщи - за улеснение и по желание. Във втория случай всеки клиент получава е-мейл с лична парола, код за достъп и кратко указание за попълването. След изпращане на теста, системата автоматично се затваря и проверката, анализа, обработката и консултацията върху резултатите се извършва в центъра.  Попълването отнема средно около час, като варира между 45 минути и час и 15 минути, в зависимост от личното темпо на клиента.

Тестовете за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти съдържат и задачи, които не се преподават в училищния материал, с цел да бъде изследвано логическото мислене на учащите, което не трябва да се счита за препятствие, а за предизвикателство.

Процесът за кариерно ориентиране и информиране е последователна и целенасочена дейност на състава на ЦИПО. Процесът за кариерно ориентиране и информиране се провежда в две форми –индивидуална и групова, която се провежда с лица с общи интереси. В процеса на дейностите дадено лице може да премине от индивидуална в групова форма и обратно.
Дейностите по индивидуална и групова форма преминават в следните направления:

Информиране и професионално ориентиране - на всички желаещи по отношение на: същността на професиите, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване; състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост; личностните изисквания за професионална пригодност; възможностите за професионално обучение, следване, повишаване на квалификационното ниво; обучаващите институции – Центрове за професионално обучение, средни и висши училища, колежи, центрове за следдипломна квалификация и т.п. (учебни програми, материално-техническата база и др.), формите на обучение, условията по приема, изискванията към кандидатите, документите, които се издават при завършване; възможностите за професионална реализация на пазара на труда.

Самоинформиране и ориентиране - предоставяне на възможност клиентите на центъра сами да се информират за професии и образование, които представляват интерес за тях.

Консултиране -  подпомагане на желаещите по отношение на: избора на професия (специалност); степента на квалификация - начална професионална квалификация или преквалификация; пътищата за придобиване на желаната квалификация. Придобиване на умения взимане на решения: за избор на подходящо учебно заведение; за избор и търсене на подходяща работа и за представяне пред съответните работодатели. Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите.

Психологическа помощ и мотивиране - мотивиране и подпомагане на безработни лица да вземат самостоятелно решение за тяхното кариерно развитие. Запознаване на клиентите с дейностите свързани с кандидатстване за конкретно работно място, а именно- начини, по който могат да намерят свободни работни места; съставяне на автобиография и мотивационо писмо, поведение при явяване на интервю и др.
В дейността на ЦИПО се използават следните информационни материали:
bulet-peperuda информационни папки за професии по браншове на хартиен носител – съдържат информация за изпълняваните задачи и дейности, психо-физически и личностни изисквания към упражняващия професията, възможности за обучение, трудово възнаграждение, перспективи за трудова реализация, повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
bulet-peperuda Справочници на висше училища, университети, професионални училища и  и обучаващи организации на хартиен носител – съдържат информация за по големите висши учебни заведения в страната, средните и професионални учебни заведения и организации в Пловдив и региона. Информацията се състои в това, за кои специалности и професии се извършва обучение в тях и за каква квалификационна степен. Условията за прием и други специфични условия
bulet-peperuda мултимедийни презентации на електронен носител, които дават нагледна информация с текст и снимков материал за професиите по групи, тяхната взаимозависимост и необходими изисквания.
bulet-peperuda комфортна обстановка
bulet-peperuda малки групи
bulet-peperuda висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в провеждането на обучения и тренинги
bulet-peperuda съвременни образователни материали
bulet-peperuda интерактивните методи  
bulet-peperuda аудио и видео материали  
bulet-peperuda индивидуален подход 
bulet-peperuda изгодни цени
* Сесиите се провеждат в удобно за всеки време (дневни, вечерни, съботно-неделни), с разнообразие от възможности за интензитет на занятията и броя часове: интензивни, полуинтензивни, разсрочени във времето.

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!