fbpx
bgarzh-TWhrcsdanlenetfrdeelhuitjaplptrorusressvthtruk

Проект по BG16RFOP002-2.073

"Ес енд ес контакт" ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-22383-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 3800лв., от които 3230лв. европейско и 570лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 28.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

 

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!