Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Macedonian Malay Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Операцията ще предостави възможност на заетите да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лв.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 85% от стойността на ваучера, а останалите 15% се доплащат от обучаваното лице.

За целите на проекта е разработена услуга, даваща възможност на заетите лица да подават своето заявление по електронен път, без да е необходимо да посещават бюрата по труда, само в работни дни между 8.30 и 17.00 часа.

Заявления ще се приемат и на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

Срокът за прием на заявления е до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. Очакванията са, че с планираните средства около 54 хиляди души ще могат да повишават квалификацията си.

Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намеритетук.

Електронното заявление може да намеритетук.


Скъпи приятели,

На 03 април от 09:00 часа ще се проведе първата групова тренировка по тенис на корт за деца -6-8 годишни.

Заниманията ще се провеждат понеделник, сряда и петък на тенис кортовете над Търговската гимназия.

Заповядайте, места са ограничени J


Скъпи приятели,

На 01 април от 10:00 часа ще се проведе първата групова тренировка по тенис на корт за деца -11-13 годишни.

Заниманията ще се провеждат всяка събота и неделя на тенис кортовете над Търговската гимназия.

Заповядайте, все още има свободни места J


 

Програма “Пловдив за младите” към  Община Пловдив за финансиране на младежки дейности

Подпрограми:

  1. “Активна пловдивска младеж”
  2. “Младежки инициативи за неформално образование”
  3. “Изграждане на база за младежки дейности”

Пълна информация може да намерите на уеб сайта на:

http://www.plovdiv.bg/item/sport


 

Отворена процедура за кандидатстване

BG05M2OP001-1.002 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Подпомагане повишаването на нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации в България, както и да подкрепи развитието на капацитета за научни изследвания и иновации, което от своя страна да открие възможности за нови партньорства с бизнеса и за създаването на нови предприятия.

Допълнителна информация относно крайния срок

Решение №80811-30 от 20.01.2017 г.

Краен срок:28.02.2017 г. 19:00 ч.

Пълна информация може да намерите на уеб сайта на eumis2020  –

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c037e25e-6dbf-447f-81e4-34ef7ee22508


Целододишни езикови курсове за ученици!

ПРОМОЦИЯ НА ОБЩИТЕ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ (100 уч.ч.) - 275 лв. за ниво!


Здравейте, приятели!
 
Стартираме нови общи курсове (100 уч.ч.) на ПРОМО-ЦЕНИ от 275 лв.!
 
Разговорни курсове на ПРОМО-ЦЕНИ от 195 лв.
 
 
НОВО: Индивидуални онлайн уроци по скайп по всички езици.

КУРС

ЧАСОВЕ

ДАТА

ЧАС

Английски език за деца
от I-ви до III-ти клас

70 уч.ч.

08.10.2016

09.30-11.00 ч.

Английски език за ученици
от IV-ти до VIII-ми клас

120 уч.ч.

08.10.2016

11.00-13.00 ч.

Английски език - 1-во ниво

100 уч.ч.

13.02.2017

18.00-20.40 ч.

Английски език -2-ро ниво

 100 уч.ч.

25.01.2017

18.00-20.40 ч.

Английски език -3-то ниво

 100 уч.ч.

24.02.2017

18.00-20.40 ч.

Английски език - 4-то ниво

100 уч.ч.

14.01.2017

13.30-17.00 ч. 

Английски език - 5-то ниво

100 уч.ч.

21.02.2017

18.00-20.40 ч.

Биснес Английски език 

 100 уч.ч.

11.02.2017

14.00-17.00 ч.

Английски език, разговорен -1-2-ро ниво

50 уч.ч.

04.02.2017

13.00-16.00 ч.

Английски език, разговорен -3-4-ро ниво

 50 уч.ч.

11.02.2017

13.00-16.00 ч.

Немски език - 1-во ниво

100 уч.ч.

04.02.2017

13.00-16.45 ч.

Немски език - 2-ро ниво

100 уч.ч.

24.02.2017

18.00-20.40 ч.

Немски език -3-ро ниво

100 уч.ч.

25.02.2017

09.00-13.30 ч.

Немски език - 4-то ниво

100 уч.ч.

18.02.2017

09.00-13.30 ч. 

Немски език, разговорен - 1-2-ро ниво

50 уч.ч.

25.02.2017

13.00-16.00 ч.

Немски език, разговорен - 3-4-то ниво

50 уч.ч.

25.02.2017

13.00-16.00 ч.

Руски език - 1-во ниво 

100 уч.ч.

23.02.2017

14.00-17.00 ч.

       

 

Възможност за разсрочено плащане - на ДВЕ вноски!

*Езиков Център "Център за развитие – Тера" - Пловдив е лицензиран към НАПОО
(с лицензия номер: 201014004) 
*съвременни образователни системи и учебни аудио и визуални материали
*висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен опит и  индивидуален подход към
курсистите
*централно местонахождение, модерни и комфортни зали, малки групи
*развиват се всички езикови умения - слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка
*предоставят се допълнителни индивидуални материали за всеки
*сертификати след завършване на обучението след успешно положен финален тест

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!