Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Macedonian Malay Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Европейски програми

 ECprograms

 
С КАКВО МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?
  • Да Ви препоръчаме по кои програми имате възможност да кандидатствате и да получите безвъзмездна финансова помощ;
  • Да изготвим необходимите формуляри и документите за кандидатстване;
  • Да Ви консултираме при управлението и реализирането на проекти и провеждането на тръжни процедури;
  • Да проведем семинари и обучение за разясняване на насоките и сроковете за кандидатстване.
ОПИТ
В професионалната биография на екипа ни се включва подготовката на над 20 успешни проекта по програмите "Европа 2002" и "Европа 2003" на Европейския съюз, програма на Посолството на САЩ в София, "Институт Отворено общество- Будапеща", Министерството на труда и социалната политика, фонд "Социално подпомагане", "Делегация на БГСОЦ в Европарламент", ФАР, САПАРД, оперативните програми Конкурентоспособност и Развитие на човешките ресурси, Програма за развитие на селските райони и CIP и други национални, европейски и международни програми. Екипът ни има познания и подготовка за различни финансиращи програми и може да разработи Вашето проектно предложение за безвъзмездна финансова помощ.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
Попълните Въпросникът ни за безплатна консултация и в срок на 5 работни дни ще получите изчерпателен отговор, на посочения от вас имейл, с възможности за кандидатстване и финансиране според конкретния цели и дейности на Вашата организация. От безплатната консултация можете да се възползвате еднократно.

bulet-peperuda изготвяне на европейски проекти
bulet-peperuda предпроектно консултиране
bulet-peperuda подготовка на проекти
bulet-peperuda управление на проекти
bulet-peperuda проектиране
bulet-peperuda проучвания за финансиране
bulet-peperuda информация за текущи покани
bulet-peperuda информация за срокове, условия, изисквания
bulet-peperuda услуги с партньорски организации
bulet-peperuda абонамент за новини
bulet-peperuda предпроектно консултиране и информация по европейски програми
bulet-peperuda подготовка на проектната документация за кандидатстване по проекти
bulet-peperuda разработване на европейски проекти за безвъзмездно финансиране
bulet-peperuda управление и мониторинг на проекти по европейските фондове
bulet-peperuda висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в подготовката и управлението на проекти
bulet-peperuda индивидуален подход

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!