Bulgarian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Belarusian Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino French German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Macedonian Malay Maltese Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
best very cheap hosting

Преводи и легализация

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ТЕРА 

Извършва преводи и легализация на над 20 езика.

Писмени преводи (на различна тематиката – обща, техническа, юридическа, икономическа, медицинска, художествена).

Устни преводи (за бизнес срещи, семинари, конференции, фирмени презентации, разговори и други).

Прочетете още

Кариерно ориентиране

Езиков център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти
- Кандидат-студенти
- Възрастни

Прочетете още

Езиково обучение

bulet-peperuda индивидуални и групови занимания 
bulet-peperuda за деца и възрастни
bulet-peperuda за начинаещи и напреднали
bulet-peperuda фирмено обучение
bulet-peperuda онлайн обучение
bulet-peperuda аудио и видео материали

Прочетете още

ПСИХОЛОГИЯ И БИОФИЙДБЕК

Биофийдбек ще ви помогне да:
- намалите нивото на стреса/ фобии/ панически атаки;
- подобрите паметта, съня, концентрация, мотивация си;
- повишите самочувствието си, самооценката, позитивизма;
- подобрите хранителните си навици, болките в гърба;
- постигнете по-добри резултати на работа и в училище;
- подобрите комуникацията си, личната си ефективност.

 

Прочетете още

Български за чужденци

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР „TЕРА" ИЗВЪРШВА ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ ОТ СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ ЕЗИЦИ: АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, РУСКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ, ГРЪЦКИ, ТУРСКИ И ДР.

 

Прочетете още

Психологическо консултиране

bulet-peperuda индивидуални психологически конслултации
bulet-peperuda групова терапия
bulet-peperuda семейна терапия
bulet-peperuda детско конслутиране
bulet-peperuda спортно консултиране
bulet-peperuda фирмени обучения

Прочетете още

 


 

 

Кариерно ориентиране

Езиков център Тера е лицензиран кариерен център, сертифициран в провеждането на кариерни тестове за:
 

- Кандидат-гимназисти
- Кандидат-студенти
- Възрастни

 

Тестовете могат да бъдат попълнени както в офиса на центъра, така и в къщи - за улеснение и по желание. Във втория случай всеки клиент получава е-мейл с лична парола, код за достъп и кратко указание за попълването. След изпращане на теста, системата автоматично се затваря и проверката, анализа, обработката и консултацията върху резултатите се извършва в центъра.  Попълването отнема средно около час, като варира между 45 минути и час и 15 минути, в зависимост от личното темпо на клиента.

Тестовете за кандидат-гимназисти и кандидат-студенти съдържат и задачи, които не се преподават в училищния материал, с цел да бъде изследвано логическото мислене на учащите, което не трябва да се счита за препятствие, а за предизвикателство.

Процесът за кариерно ориентиране и информиране е последователна и целенасочена дейност на състава на ЦИПО. Процесът за кариерно ориентиране и информиране се провежда в две форми –индивидуална и групова, която се провежда с лица с общи интереси. В процеса на дейностите дадено лице може да премине от индивидуална в групова форма и обратно.
Дейностите по индивидуална и групова форма преминават в следните направления:

Информиране и професионално ориентиране - на всички желаещи по отношение на: същността на професиите, условията и изискванията за тяхното усвояване и упражняване; състоянието и тенденциите в приложението и развитието на професиите с регионална и национална значимост; личностните изисквания за професионална пригодност; възможностите за професионално обучение, следване, повишаване на квалификационното ниво; обучаващите институции – Центрове за професионално обучение, средни и висши училища, колежи, центрове за следдипломна квалификация и т.п. (учебни програми, материално-техническата база и др.), формите на обучение, условията по приема, изискванията към кандидатите, документите, които се издават при завършване; възможностите за професионална реализация на пазара на труда.

Самоинформиране и ориентиране - предоставяне на възможност клиентите на центъра сами да се информират за професии и образование, които представляват интерес за тях.

Консултиране -  подпомагане на желаещите по отношение на: избора на професия (специалност); степента на квалификация - начална професионална квалификация или преквалификация; пътищата за придобиване на желаната квалификация. Придобиване на умения взимане на решения: за избор на подходящо учебно заведение; за избор и търсене на подходяща работа и за представяне пред съответните работодатели. Консултирането се извършва чрез информация и съвети, в съответствие с условията и възможностите на пазара на труда, изискванията на професията и желанието на клиентите.

Психологическа помощ и мотивиране - мотивиране и подпомагане на безработни лица да вземат самостоятелно решение за тяхното кариерно развитие. Запознаване на клиентите с дейностите свързани с кандидатстване за конкретно работно място, а именно- начини, по който могат да намерят свободни работни места; съставяне на автобиография и мотивационо писмо, поведение при явяване на интервю и др.
В дейността на ЦИПО се използават следните информационни материали:
bulet-peperuda информационни папки за професии по браншове на хартиен носител – съдържат информация за изпълняваните задачи и дейности, психо-физически и личностни изисквания към упражняващия професията, възможности за обучение, трудово възнаграждение, перспективи за трудова реализация, повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
bulet-peperuda Справочници на висше училища, университети, професионални училища и  и обучаващи организации на хартиен носител – съдържат информация за по големите висши учебни заведения в страната, средните и професионални учебни заведения и организации в Пловдив и региона. Информацията се състои в това, за кои специалности и професии се извършва обучение в тях и за каква квалификационна степен. Условията за прием и други специфични условия
bulet-peperuda мултимедийни презентации на електронен носител, които дават нагледна информация с текст и снимков материал за професиите по групи, тяхната взаимозависимост и необходими изисквания.
bulet-peperuda комфортна обстановка
bulet-peperuda малки групи
bulet-peperuda висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в провеждането на обучения и тренинги
bulet-peperuda съвременни образователни материали
bulet-peperuda интерактивните методи  
bulet-peperuda аудио и видео материали  
bulet-peperuda индивидуален подход 
bulet-peperuda изгодни цени
* Сесиите се провеждат в удобно за всеки време (дневни, вечерни, съботно-неделни), с разнообразие от възможности за интензитет на занятията и броя часове: интензивни, полуинтензивни, разсрочени във времето.

Eзиков център ТЕРА си запазва правото да променя цените на услугите, условията на офертите и сроковете за изпълнение по всяко време!